Tuyển dụng thủ kho

Do yêu cầu cần mở rộng sản xuất, Công ty Cổ phần Tập đoàn Mantis cần tuyển thủ kho với các yêu cầu cụ thể như sau :

Xem thêm...

Tuyển dụng nhân viên lắp ráp

Do yêu cầu cần mở rộng sản xuất, Công ty Cổ phần Tập đoàn Mantis cần tuyển thợ lắp ráp sản phẩm loa di động với các yêu

Xem thêm...

Tuyển dụng nhân viên Quản lý kinh doanh khu vực

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG Thông tin doanh nghiệp : Tên doanh nghiệp : Công ty Cổ phần Tập đoàn Mantis Việt Nam Địa chỉ                 : 13 Bùi

Xem thêm...
Copyright © HoaBi Co., Ltd. All Rights Reserved.