Chuyên sản xuất loa kéoDỰ ÁNDự án loa thông báo và amply Mantis
Thứ ba, ngày 13/11/2018 - 04:03

Dự án loa thông báo và amply Mantis

Danh sách các thiết bị và những thông số kèm theo trong dự án loa thông báo và amply Mantis

STTẢnhTên sản phẩmCông suấtĐiện ápCường độTần số đáp ứngDiễn giảiMô tả
1Loa DS-6013-6W70 - 100V91dB90 - 16000HzΦ120mmĐường kính : 178 x 68mm
Φ145mm
2Loa DS-6023 - 6W70 - 100V91dB90 - 16000HzΦ158mmĐường kính : 212x65mm
Φ180mm
3Loa DS-603 (116)3 - 6W70 - 100V91dB90 - 16000HzΦ120mmĐường kính : 176x68mm
Φ145mm
4Loa DS-604(117)3 - 6W70 - 100V91dB90 - 16000HzΦ158mmĐường kính : 212x65mm
Φ180mm
5Loa DS-6073W70 - 100V91dB90 - 16000HzΦ120mmĐường kính : 179x94mm
Φ157mm; có bluetooth
6Loa DS-6083 - 6W70 - 100V91dB90 - 16000HzΦ158mmĐường kính : 217x97mm
Φ190mm
7Loa DS-609(102)3 - 6W70 -100V91dB90 - 16000HzΦ166mmĐường kính : 230x90mm
Φ180mm
8Loa DS-611A(106)3 - 6W70 -100V91dB90 -16000HzΦ158mmĐường kính : 225x90mm
Φ205mm
9Loa DS-6513W70 - 100V941dB90 - 16000HzΦ120mmĐường kính : 180x65mm
Φ145mm
10Loa DS-6613 - 6W70 - 100V91dB90 -16000HzΦ158mmĐường kính : 210x65mm
Φ180mm
11Loa DS-6523 - 6W70 - 100V91dB90 - 16000HzΦ120mmĐường kính : 168x65mm
Φ145mm
12Loa DS-6623 - 6W70 - 100V91dB90 - 16000HzΦ158mmĐường kính : 200x65mm
Φ180mm
13Loa DS-6533W70 - 100V91dB90 - 16000HzΦ103mmĐường kính : 145x65mm
Φ134mm
14Loa DS-6543W70 - 100V91dB90 - 16000HzΦ120mmĐường kính : 168x65mm
Φ150mm
15Loa DS-6633 - 6W70 - 100V91dB90 - 16000HzΦ158mmĐường kính : 200x65mm
Φ180mm
16Loa DS-613A3 - 6W70 - 100V91dB90 - 16000HzΦ120mmĐường kính : 192x110mm
Φ138mm
19Loa DS-613B3 - 6W70 - 100V91dB90 - 16000HzΦ120mmĐường kính : 192x110mm
Φ138mm
20Loa DS-615(103)3 - 6W70 - 100W91dB90 - 16000HzΦ120mmĐường kính : 178x70mm
Φ135mm
21Loa DS-614(104)3W70 - 100V91dB90 - 16000HzΦ120mmĐường kính : 192x110mm
Φ135mm
22Loa DS-6163 - 6W70 - 100V91dB90 - 16000HzΦ120mmĐường kính : 178x68mm
Φ145mm
23Loa DS-617(101)6W70 - 100V91dB90 - 16000HzΦ158mmĐường kính : 210x70mm
Φ180mm
24Loa DS-6183 - 6W70 - 100V91dB90 - 16000HzΦ158mmĐường kính : 186x79mm
Φ163mm
25Loa DS-8185 - 10W70 - 100V91dB90 - 16000HzΦ208mmĐường kính : 230x90mm
Φ200mm
26Loa DS-1143W100V91dB90 - 16000HzΦ158mmĐường kính : 186x79mm
Φ163mm
27Loa DS-6216W70 - 100V91dB90 - 16000HzΦ120mmĐường kính : 181x50mm
Φ152mm
28Loa DS-6221.5/3/6W70 - 100V91dB90 - 16000HzΦ158mmĐường kính : 198x55mm
Φ166mm
29Loa DS-6233/6/10W70 - 100V91dB90 - 16000HzΦ158mmĐường kính : 246x75mm
Φ216mm
30Loa DS-622B1.5/3/6W70 - 100V91dB90 - 16000HzΦ158mmĐường kính : 198x55mm
Φ166mm
31Loa DS-622C3/6/10W70 - 100V91dB90 - 16000HzΦ158mmĐường kính : 198x100mm
Φ166mm
32Loa DS-6243W70 - 100V91dB90 - 16000HzΦ120mmĐường kính : 178x68mm
Φ147mm
33Loa DS-6712.5/5/10W70 - 100V91dB90 - 16000HzΦ166mmĐường kính : 227x118mm
Φ200mm
34Loa DS-6725/10W70 - 100V91dB90 - 16000HzΦ208mmĐường kính : 280x100mm
Φ250mm
35Loa DS-6571.5/3/6W70 - 100V91dB90 - 16000HzΦ120mmĐường kính : 180x80mm
Φ155mm
36Loa DS-657B1.5/3/6W70 -100W91dB90 - 16000HzΦ120mmĐường kính : 200x80mm
Φ155mm
37Loa DS-6252/5/10W30/70/100V91dB90 - 16000HzΦ130mmĐường kính : 203x80mm
Φ168mm
38Loa DS-6265/10/20W30/70/100V91dB90 - 16000HzΦ166mmĐường kính : 240x80mm
Φ205mm
39Loa DS-65510W70 - 100V91dB90 - 16000HzΦ120mmĐường kính : 203x100mm
Φ178mm
40Loa DS-66520W70 - 100V91dB90 - 16000HzΦ166mmĐường kính : 240x128mm
Φ200mm
41Loa DS-6193 - 6W70 -100V91dB90 - 16000HzΦ120mmĐường kính : 180x70mm
42Loa DS-6596W70 - 100V91dB90 - 16000HzΦ131mmĐường kính : 202x85mm
43Loa DS-6271 - 3W70 - 100V91dB90 - 16000HzΦ75mmĐường kính : 100x80mm
Φ90mm
44Loa DS-6281.5/3/6W30/70/100V91dB90 - 16000HzΦ75mmĐường kính : 125x95mm
Φ102mm
45Loa DS-6291 - 3W30/70/100V91dB90 - 16000HzΦ75mmĐường kính : 120x78mm
Φ100mm
46Loa DS-621D3W70 - 100V91dB90 - 16000HzΦ120mmĐường kính : 181x50mm
Φ152mm
47Loa DS-622D3W70 - 100V91dB90 - 16000HzΦ158mmĐường kính : 198x55mm
Φ166mm
48Loa DS-622H2/5/10W70 - 100V91dB90 - 16000HzΦ158mmĐường kính : 198x55mm
Φ166mm
49Loa DS-8053W70 - 100V91dB90 - 16000HzΦ131mmĐường kính : 172x65mm
Φ150mm
50Loa DS-8066W70 - 100V91dB90 - 16000HzΦ158mmĐường kính : 194x71mm
Φ170mm
51Loa DS-805A3W70 -100V91dB90 - 16000HzΦ131mmĐường kính : 172x90mm
Φ150mm
52Loa DS-806A6W70 - 100V91dB90 - 16000HzΦ158mmĐường kính : 194x100mm
Φ170mm
53Loa DS-67840W70 -100V92dB90 - 16000HzΦ208mmĐường kính : 285x175mm
Φ255mm
54Loa DS-67630W70 - 100V92dB90 - 16000HzΦ166mmĐường kính : 240x150mm
Φ200mm
55Loa DS-67520W70 - 100V92dB90 - 16000HzΦ135mmĐường kính : 203x135mm
Φ178mm
56Loa DS-75610W70 - 100V92dB90 - 16000HzΦ166mmĐường kính : 230x120mm
Φ202mm
57Loa DS-7556W70 - 100V92dB90 - 16000HzΦ120mmĐường kính : 185x120mm
Φ150mm
58Loa DS-4221.5/3/6W70 - 100V92dB90 - 16000HzΦ103mmĐường kính : 138x65mm
Φ90mm
59Loa DS-4211.5/3W70 - 100V92dB90 - 16000HzΦ80mmĐường kính : 108x52mm
Φ103mm
60Loa DS-5302/5W70 - 100V88dB90 - 16000HzΦ120mmĐường kính : 14x140mm
Φ mm
61Loa DS-668A40W70 - 100V91dB90 - 16000HzΦ208mmĐường kính : 285x120mm
Φ255 mm
62Loa DS-668B40W70 - 100V91dB90 - 16000HzΦ208mmĐường kính : 285x150mm
Φ255 mm
63Loa DS-6311.5 - 3W70 - 100V91dB90 - 16000HzΦ78mmĐường kính : 120x120mm
Φ60 mm
64Loa DS-632(105)3W70 - 100V91dB90 - 16000HzΦ166mmĐường kính : 220x180mm
Φ80 mm
65Loa DS-6333W70 - 100V91dB90 - 16000HzΦ120mmĐường kính : 193x175mm
Φ85 mm
66Loa DS-6343W70 - 100V91dB90 - 16000HzΦ120mmĐường kính : 178x139mm
Φ70mm
67Loa DS-6353W70 - 100V91dB90 - 16000HzΦ120mmĐường kính : 220x180mm
Φ80mm
68Loa DS-6373 - 6W70 - 100V91dB90 - 16000HzΦ158mm
Φ55mm
Đường kính : 275x200mm
Φ105mm
69Loa DS-6383 - 6W70 - 100V91dB90 - 16000HzΦ158mmĐường kính : 275x200mm
Φ105mm
70Loa DS-6483 - 6W70 - 100V91dB90 - 16000HzΦ131mmĐường kính : 228x173mm
Φ87mm
71Loa DS-6365 - 10W70 - 100V91dB90 - 16000HzΦ158mmĐường kính : 260x185mm
Φ120mm
72Loa DS-6395 - 10W70 - 100V91dB90 - 16000HzΦ166mm
Φ50mm
Đường kính : 273x201mm
Φ104mm
73Loa DS-6415 - 10W70 - 100V91dB90 - 16000HzΦ158mm
Φ50mm
Đường kính : 260x185mm
Φ120mm
74Loa DS-6473/6/10W70 - 100V91dB90 - 16000HzΦ15x55mmĐường kính : 262x175mm
Φ80mm
75Loa DS-6423 - 6W70 - 100V91dB90 - 16000HzΦ166mmĐường kính : 222x222mm
Φ187x187mm
76Loa DS-50115W70 - 100V92dB60 - 16000HzΦ135mm
Φ40mm
Đường kính : 230x165x145mm
Trở kháng : 8Ω
77Loa DS-50220W70 - 100V92dB50 - 16000HzΦ150mm
Φ40mm
Đường kính : 253x185x167mm
Trở kháng : 8Ω
78Loa DS-50330W70 - 100V92dB40 - 16000HzΦ166mm
Φ40mm
Đường kính : 300x216x194mm
Trở kháng : 8Ω
79Loa DS-502L20W90dB80 - 20000HzΦ135mm
Φ13x1
Đường kính : 253x185x167mm
Trở kháng : 8Ω
80Loa DS-53720W70 - 100V92dB40 - 16000HzΦ130mmĐường kính : 240x190x150mm
Trở kháng : 8Ω
81Loa DS-53830W70 - 100V92dB50 - 16000HzΦ166mmĐường kính : 300x210x160mm
Trở kháng : 8Ω
82Loa DS-507A1.5/3/6W70 - 100V92dB90 - 16000HzΦ135mm
Φ40mm
Đường kính : 265x170x110mm
Trở kháng : 8Ω
83Loa DS-507B2/5/10W70 - 100V91dB90 - 16000HzΦ166mm
Φ40mm
Đường kính : 340x242x100mm
Trở kháng : 8Ω
84Loa DS-54115W70 - 100V92dB60 - 16000HzΦ104mm
Φ50mm
Đường kính : 255x150x135mm
Trở kháng : 8Ω
85Loa DS-55120W70 - 100V92dB50 - 16000HzΦ135mm
Φ50mm
Đường kính : 285x180x160mm
Trở kháng : 8Ω
86Loa DS-56130W70 - 100V92dB40 - 16000HzΦ166mm
Φ50mm
Đường kính : 335x205x195mm
Trở kháng : 8Ω
87Loa DS-58150W70 - 100V90dB40 - 16000HzΦ208mm
2'*1
Đường kính : 425x285x245mm
88Loa DS-59840W70 - 100V90dB90 - 16000HzΦ166mm
2'*1
Đường kính : 300x190x200mm
89Loa DS-59730W70 - 100V90dB90 - 16000HzΦ135mm
2'*1
Đường kính : 260x170x180mm
90Loa DS-59620W70 - 100V90dB90 - 16000HzΦ120mm
2'*1
Đường kính : 235x145x175mm
91Loa DS-110420W70 - 100V86dB100 - 20000HzΦ120mmĐường kính : 230x170x140mm
92Loa DS-110530W70 - 100V90dB90 - 20000HzΦ135mmĐường kính : 250x190x150mm
93Loa DS-110640W70 - 100V90dB80 - 20000HzΦ166mmĐường kính : 300x210x160mm
94Loa DS-120420W70 - 100V86dB80 - 20000HzΦ120mmĐường kính :
230x190x155mm
95Loa DS-120530W70 - 100V90dB65 - 20000HzΦ135mmĐường kính :
250x190x170mm
96Loa DS-120640W70 - 100V90dB55 - 20000HzΦ166mmĐường kính :
300x210x190mm
97Loa DS-541K10W70 - 100V92dB60 - 16000HzΦ135mm
Φ50mm
Đường kính :
250x140x100mm
98Loa DS-551K20W70 - 100V92dB50 - 16000HzΦ135mm
Φ50mm
Đường kính :
310x140x100mm
99Loa DS-561K30W70 - 100V92dB40 - 16000HzΦ166mm
Φ50mm
Đường kính :
460x140x100mm
100Loa DS-53110W70 - 100V91dB40 - 16000HzΦ120mmĐường kính : 210x135x113mm
Trở kháng : 8Ω
101Loa DS-53210W70 - 100V91dB40 - 16000HzΦ120mmĐường kính : 210x135x113mm
Trở kháng : 8Ω
102Loa DS-53410W70 - 100V91dB60 - 16000HzΦ135mm
Φ50mm
Đường kính : 225x145x138mm
Trở kháng : 8Ω
103Loa DS-53520W70 - 100V91dB50 - 16000HzΦ135mm
Φ50mm
Đường kính : 265x170x160mm
Trở kháng : 8Ω
104Loa DS-53630W70 - 100V91dB40 - 16000HzΦ166mm
Φ50mm
Đường kính : 328x208x190mm
Trở kháng : 8Ω
105Loa DS-82110W70 - 100V92dB90 - 16000HzΦ131mmĐường kính : 220x190x110mm
106Loa DS-82220W70 - 100V92dB90 - 16000HzΦ120mmx2Đường kính : 290x215x130mm
107Loa DS-82320W70 - 100V92dB90 - 16000Hz40"x6"Đường kính : 315x205x120mm
108Loa DS-85120W70 - 100V92dB90 - 16000HzΦ135mmĐường kính : 240x160x135mm
109Loa DS-85220W70 -100V92dB90 - 16000HzΦ120mmx2Đường kính : 320x220x170mm
110Loa DS-85830W70 - 100V91dB80 - 16000HzΦ131mmx2Đường kính : 310x145x180mm
111Loa DS-81210 - 20W70 - 100V92dB90 - 16000HzΦ135mm
Φ50mm
Đường kính : 265x174x118mm
112Loa DS-8135 - 10W70 - 100V92dB90 - 16000HzΦ120mmx2Đường kính : 290x215x130mm
113Loa DS-85320W70 - 100V92dB90 - 16000HzΦ135mm
Φ50mm
Đường kính : 253x155x160mm
114Loa DS-85430W70 - 100V92dB90 - 16000HzΦ166mm
Φ50mm
Đường kính : 335x210x210mm
115Loa DS-85530W70 - 100V92dB90 - 16000HzΦ135mm
Φ50mm
Đường kính : 285x195x160mm
116Loa DS-85650W92dB90 - 16000Hz4"x2"Đường kính : 320x115x150mm
117Loa DS-857100W92dB90 - 18000Hz4"x2"
Φ158mm
Đường kính : 340x220x145mm
118Loa DS-5945 - 20W70 - 100V91dB80 - 16000HzΦ75mmĐường kính : 250x120x160mm
119Loa DS-59510 - 30W70 - 100V91dB80 - 16000HzΦ113mmĐường kính : 326x159x175mm
120Loa DS-58420W70 - 100V91dB80 - 16000HzΦ135mmĐường kính : 287x167x138mm
121Loa DS-58530W70 - 100V91dB80 - 16000HzΦ166mmĐường kính : 350x222x167mm
122Loa DS-58650W70 - 100V91dB80 - 16000HzΦ208mmĐường kính : 382x230x225mm
123Loa DS-6453 - 6W70 - 100V91dB90 - 16000HzΦ131mmĐường kính : 180x655mm
124Loa DS-6463 - 6W70 - 100V91dB90 - 16000HzΦ131mmĐường kính : 200x500mm
125Loa DS-68610 - 20W70 - 100V91dB80 - 16000HzΦ200mmĐường kính : 255x600mm
126Loa DS-68710W70 - 100V91dB80 - 16000HzΦ131mmĐường kính : 145x590mm
127Loa DS-68820W70 - 100V91dB80 - 16000HzΦ165mmĐường kính : 180x700mm
128Loa DS-69730W70 - 100V88dB80 - 16000HzΦ135mm
2"x1
Đường kính : 220x240mm
129Loa DS-91250W4 - 8Ω92dB90 - 16000HzΦ135mmĐường kính : 220x110mm
Φ180mm
130Loa DS-91380W4 - 8Ω92dB90 - 16000HzΦ166mmĐường kính : 240x110mm
Φ180mm
131Loa DS-91530W4 - 8Ω86dB90 - 16000HzΦ135mmĐường kính : 203x80mm
Φ168mm
132Loa DS-91650W4 - 8Ω86dB90 - 16000HzΦ166mmĐường kính : 240x80mm
Φ205mm
133Loa DS-91750W4 - 8Ω92dB70 - 18000HzΦ135mmĐường kính : 220x110mm
Φ180mm
134Loa DS-91880W4 - 8Ω92dB70 - 18000HzΦ166mmĐường kính : 240x110mm
Φ200mm
135Loa DS-956100W88dB90 - 16000HzΦ165mmĐường kính : 300x215x80mm
Φ264x180mm
136Loa DS-957100W88dB90 - 16000HzΦ135mmx2Đường kính : 400x195x80mm
Φ365x157mm
137Loa DS-668A30W70 - 100V91dB90 - 16000HzΦ208mmĐường kính : 285x120mm
138Loa DS-668B30W70 - 100V91dB90 - 16000HzΦ208mmĐường kính : 285x150mm
139Loa DS-92510 - 30W91dB80 - 20000HzΦ120mmx1
Φ13mmx1
Đường kính : 194x77mm
Φ160-180mm
140Loa DS-925L20W91dB80 - 20000HzΦ5,25mm
Φ0,75mmx1
Đường kính : 194x110mm
Φ160-180mm
141Loa DS-618H15W92dB90 - 16000HzΦ158mmĐường kính : 186x79mm
Φ168mm
142Loa DS-618H115W92dB90 - 16000HzΦ158mmĐường kính : 186x79mm
Φ168mm
143Loa DS-69820W92dB90 - 16000HzΦ158mmĐường kính : 240x110mm
Φ168mm
144Loa DS-92115W92dB90 - 16000HzΦ103mmĐường kính : 185x80mm
Φ165mm
145Loa DS-92225W92dB90 - 16000HzΦ135mmĐường kính : 205x80mm
Φ180mm
146Loa DS-92340W92dB90 - 16000HzΦ166mmĐường kính : 150x80mm
Φ210mm
147Loa DS-20A20W70 -100V91dB90 - 16000HzΦ166mmx2Đường kính : 150x120x400mm
148Loa DS-30A30W70 -100V91dB90 - 16000HzΦ166mmx3Đường kính : 150x120x500mm
149Loa DS-40A40W70 -100V91dB90 - 16000HzΦ166mmx4Đường kính : 150x120x600mm
150Loa DS-50A50W70 - 100V91dB90 - 16000HzΦ166mmx5Đường kính : 150x120x700mm
151Loa DS-60A60W70 - 100V91dB90 - 16000HzΦ166mmx6Đường kính : 150x120x800mm
152Loa DS-10B10W70 - 100V91dB90 - 16000HzΦ70mmx2Đường kính : 260x106x75mm
153Loa DS-20B20W70 - 100V91dB90 - 16000HzΦ70mmx4Đường kính : 405x106x75mm
154Loa DS-30B30W70 - 100V91dB90 - 16000HzΦ70mmx6Đường kính : 547x106x75mm
155Loa DS-40B40W70 - 100V91dB90 - 16000HzΦ70mmx8Đường kính : 695x106x75mm
156Loa DS-20C20W70 - 100V91dB90 - 16000HzΦ166mmx2Đường kính : 150x120x400mm
157Loa DS-30C30W70 -100V91dB90 - 16000HzΦ166mmx3Đường kính : 150x120x500mm
158Loa DS-40C40W70 - 100V91dB90 - 16000HzΦ166mmx4Đường kính : 150x120x600mm
159Loa DS-50C50W70 - 100V91dB90 - 16000HzΦ166mmx5Đường kính : 150x120x700mm
160Loa DS-60C60W70 - 100V91dB90 - 16000HzΦ166mmx6Đường kính : 150x120x800mm
161Loa DS-20D20W70 - 100V91dB90 - 16000HzΦ166mmx2Đường kính : 250x180x350mm
162Loa DS-30D30W70 - 100V91dB90 - 16000HzΦ166mmx3Đường kính : 250x180x450mm
163Loa DS-40D40W70 - 100V91dB90 - 16000HzΦ166mmx4Đường kính : 250x180x550mm
164Loa DS-50D50W70 - 100V91dB90 - 16000HzΦ166mmx5Đường kính : 250x180x650mm
165Loa DS-20E20W70 - 100V91dB90 - 16000HzΦ131mmx2Đường kính : 180x120x400mm
166Loa DS-30E30W70 - 100V91dB90 - 16000HzΦ131mmx3Đường kính : 185x120x500mm
167Loa DS-40E40W70 - 100V91dB90 - 16000HzΦ131mmx4Đường kính : 185x120x600mm
168Loa DS-50E50W70 - 100V91dB90 - 16000HzΦ131mmx5Đường kính : 185x120x700mm
169Loa DS-60E50W70 - 100V91dB90 - 16000HzΦ131mmx6Đường kính : 185x120x800mm
170Loa DS-40F40W70 - 100V91dB90 - 16000HzΦ166mmx2Đường kính : 220x126x500mm
171Loa DS-60F60W70 - 100V91dB90 - 16000HzΦ166mmx3Đường kính : 220x126x740mm
172Loa DS-80F80W70 - 100V91dB90 - 16000HzΦ166mmx4Đường kính : 220x126x950mm
173Loa DS-100F100W70 - 100V91dB90 - 16000HzΦ166mmx5Đường kính : 220x126x1170mm
174Loa DS-120F120W70 - 100V91dB90 - 16000hzΦ166mmx5Đường kính : 220x126x140mm
175Loa DS-20G20W70 - 100V91dB90 - 16000HzΦ131mmx5Đường kính : 132x110x350mm
176Loa DS-30G30W70 - 100V91dB90 - 16000HzΦ131mmx3Đường kính : 132x110x446mm
177Loa DS-40G40W70 - 100V91dB90 - 16000HzΦ131mmx4Đường kính : 132x110x570mm
178Loa DS-50G50W70 - 100V91dB90 - 16000HzΦ131mmx5Đường kính : 132x110x680mm
179Loa DS-20H20W70 - 100V91dB90 - 16000HzΦ120mmx2Đường kính : 160x120x350mm
180Loa DS-30H30W70 - 100V91dB90 - 16000HzΦ120mmx3Đường kính : 160x120x500mm
181Loa DS-40H40W70 - 100V91dB90 - 16000HzΦ120mmx4Đường kính : 160x120x650mm
182Loa DS-20J20W110V91dB80 - 16000HzΦ120mmx2Đường kính : 130x130x340mm
183Loa DS-30J30W110V91dB80 - 16000HzΦ120mmx3Đường kính : 130x130x460mm
184Loa DS-40J40W110V91dB80 - 16000HzΦ120mmx4Đường kính : 130x130x580mm
185Loa DS-50J50W110V91dB80 - 16000HzΦ120mmx5Đường kính : 130x130x700mm
186Loa DS-60K60W70 - 100V91dB90 - 16000HzΦ166mmx3Đường kính : 230x190x630mm
187Loa DS-70K80W70 - 100V91dB90 - 16000HzΦ166mmx4Đường kính : 230x190x830mm
188Loa DS-80K80W70 - 100V91dB90 - 16000HzΦ166mmx4Đường kính : 230x190x830mm
189Loa DS-100K100W70 - 100V91dB90 - 16000HzΦ166mmx5Đường kính : 230x190x103mm
190Loa DS-120K120W70 - 100V91dB90 - 16000HzΦ166mmx6Đường kính : 230x190x123mm
191Loa DS-6060W70 - 100V92dB90 - 16000HzΦ8"x1
1"x1
Đường kính : 250x230x440mm
192Loa DS-120120W70 - 100V92dB90 - 16000HzΦ8"x2
1"x1
Đường kính : 250x230x680mm
193Loa DS-180180W70 - 100V92dB90 - 16000HzΦ8"x3
1"x1
Đường kính : 250x230x920mm
194Loa DS-240240W70 - 100V92dB90 - 16000HzΦ8"x4
1"x1
Đường kính : 250x230x116mm
195Loa M-2020W70 - 100V89dB120 - 16000HzΦ4"x1
1.75"x1
Đường kính : 310x145x100mm
196Loa M-3030W70 - 100V92dB120 - 16000HzΦ4"x1
1.75"x1
Đường kính : 390x145x100mm
197Loa M-4040W70 - 100V93dB120 - 16000HzΦ4"x1
1.75"x1
Đường kính : 510x145x100mm
198Loa M-5050W70 - 100V95dB120 - 16000HzΦ4"x1
1.75"x1
Đường kính : 630x145x100mm
199Loa DS-70510 - 15W70 - 100V110dB250 - 8000HzĐường kính : 165x220x240mm
200Loa DS-70610W70 - 100V110dB300 - 8000HzĐường kính : 205x285x280mm
201Loa DS-70715 - 20W70 - 100V106dB300 - 6000HzĐường kính : 202x120x234mm
202Loa DS-70815 - 20W70 - 100V106dB300 - 6000HzĐường kính : 279x168x278mm
203Loa DS-71050W70 - 100V92dB90 - 16000HzĐường kính : 320x300x300mm
204Loa DS-70110W70 - 100V94+-3 dB130 - 15000HzΦ131mmĐường kính : 145x205mm
205Loa DS-70220W70 - 100V94 +-3dB130 - 15000HzΦ165mmĐường kính : 180x250mm
206Loa DS-70310W91dB130 - 15000HzΦ131mmĐường kính : 138x205mm
207Loa DS-70420W92dB110 - 15000HzΦ165mmĐường kính : 170x245mm
208Loa DS-71110 - 15W110dB250 - 8000HzĐường kính : 165x220x240mm
209Loa DS-71215 - 30W110dB300 - 8000HzĐường kính : 205x285x280mm
210Loa DS-71380W110dB300 - 8000HzĐường kính : 355x355x320mm
211Loa DS-714100W110dB300 - 8000HzĐường kính : 360x260x300mm
212Loa DS-20110 - 15W70 - 100V91dB80 - 18000HzΦ131mm
213Loa DS-20210 - 15W70 - 100V91dB80 - 18000HzΦ165mmĐường kính : 250x250mm
214Loa DS-20310 - 20W70 - 100V91dB80 - 18000HzΦ131mmĐường kính : 200x200x200mm
215Loa DS-20420W70 - 100V91dB80 - 18000HzΦ166mmĐường kính : 262mm
216Loa DS-20520W70 - 100V91dB80 - 18000HzΦ166mmĐường kính : 500x270x370mm
217Loa DS-20520W70 - 100V91dB80 - 18000HzΦ166mm
218Loa DS-20630W70 - 100V91dB80 - 18000HzΦ166mmĐường kính : 340mm
219Loa DS-20720W70 - 100V92dB90 - 16000HzΦ135mmĐường kính : 215x215mm
220Loa DS-20830W70 - 100V92dB90 - 16000HzΦ166mmĐường kính : 252x330mm
221Loa DS-20960W70 - 100V92dB90 - 16000HzΦ208mmĐường kính : 380x370mm
222Loa DS-21030W70 - 100V91dB80 - 18000HzΦ166mmĐường kính : 380x270x370mm
223Loa DS-21115 - 45W70 - 100V91dB80 - 18000HzΦ166mm
224Loa DS-21215 - 45W70 - 100V91dB80 - 18000HzΦ166mm
225Loa DS-21315 - 25W70 - 100V91dB80 - 18000HzΦ166mm
226Loa DS-21415 - 25W70 - 100V91dB80 - 18000HzΦ166mm
227Loa DS-21520W70 - 100V91dB80 - 18000HzΦ166mm
228Loa DS-21615 - 25W70 -100V91dB80 - 18000HzΦ166mm
229Loa DS-21715 - 25W70 - 100V91dB80 - 18000HzΦ166mm
230Amply 6010Thiết bị phát MP3 thông minh
231Amply 6101
232Amply 6103
233Amply 6104
234Amply 6105
235Amply 6106
236Amply 6017
237Amply 6108
238Amply 6109410W
239Amply 6109150W
240Amply DS-50U
241Amply USB-60A
242Amply USB-80A
243Amply USB-80B
244Amply 6060W
245Amply 6120W
246Amply 6180W
247Amply 6240W
248Amply 6350W
249Amply 6500W
250Amply 6700W
251Amply 40800W
252Amply 41000W
253Amply 41500W
254Amply 42000W
255Amply 51000W
256Amply 51500W
257Amply 52000W
258Amply 7060W
259Amply 7120W
260Amply 7180W
261Amply 7240W
262Amply 7360W
263Amply 7500W
264Amply 7700W
265Amply 8060W
266Amply 8120W
267Amply 8180W
268Amply 8240W
269Amply 8360W
270Amply 8500W
271Amply 8700W
272Amply 9060W
273Amply 9120W
274Amply 9180W
275Amply 9240W
276Amply 9360W
277Amply 9500W
278Amply 9700W
2792 x 240W
280Amply 1050
281Amply 2100
282Amply 2150
283Amply M-800
284Amply M-500
285Amply 2050


Copyright © HoaBi Co., Ltd. All Rights Reserved.